EL SERVEI

La comissió de menjador està formada per mares i pares de l’AFA que organitzen el temps del migdia a l’escola. La comissió participa en la gestió del menjador, fa un control dels menús i un seguiment del monitoratge.
Entenem el servei de migdia com un espai educatiu emmarcat dins el projecte d’Educació a temps complet, d’acord amb els criteris pedagògics que marca l’escola.
La Comissió fa el seguiment del contracte amb l’empresa Espais i treballa per fer propostes de millora en l’estona del menjador, del temps de lleure i de descans.
Al menjador es treballen hàbits saludables i d’higiene, la dieta equilibrada i variada, la responsabilitat i la socialització.
El servei de migdia-menjador es pot utilitzar de forma fixa o eventual. En tot cas, cal omplir el formulari d’inscripció i fer-lo arribar a l’AFA.
El cost d’aquest servei és de 6,30 €/dia pels alumnes fixes, 6,95 €/dia pels comensals esporàdics.

NORMATIVA

IDEES CLAU DEL PLA DE FUNCIONAMENT:

  • El preu per als usuaris fixos serà de 6,30 euros.
  • Els rebuts es giraran en 10 quotes (de setembre a juny) i es regularitzaran els mesos de gener i juny.
  • El preu per als usuaris eventuals serà de 6,95 euros per dia.
  • Les famílies dels infants eventuals, cal que comuniquin al tutor/a la seva assistència al menjador mitjançant un correu directament al tutor/a o bé per correu a l’AFA (afabruguera@gmail.com).
  • El servei de menjador escolar és un servei complementari i no obligatori. Per a poder-ne fer ús, cal estar al dia de pagament de les corresponents mensualitats.
  • Si l’AFA té constància d’un rebut retornat, es notificarà a l’usuari per correu electrònic i s’establirà com a data límit de pagament un mes.
  • Usuari assumirà la despesa de 6€ per rebut retornat.
  • Els dies de no utilització del servei per causes particulars, es cobrarà el primer dia, els dies consecutius es descomptaran sempre que es notifiqui al tutor/a o a l’AFA.
  • Les absències per excursions, dies de lliure disposició, festa local seran considerades justificades i per tant no es cobraran, només en el cas que hi hagi servei de picnic.
  • En cas de no voler gaudir del servei de picnic, s’haurà d’avisar amb antelació al tutor/a de cada curs i en aquest cas no es cobrarà el picnic.

Podeu consultar el document amb la normativa/pla de funcionament del menjador 2022-2023

Com inscriure’s

Us podeu inscriure al servei de menjador descarregant-vos i omplint el següent formulari.
Durant la primera setmana del curs escolar, haureu de deixar el full omplert a la bústia de l’AFA, ubicada fora del despatx.